• Điện thoại 035.711.0872

  • Email liên hệ kinhdoanh@orionmedia.vn

  • Số 98 Đường Tô Ngọc Vân Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quảng cáo trên Trắng TV

Các kênh truyền thông cũ đang mất dần đi 1 yếu tố quan trọng: THẬT ! Và đó là cách mà Trắng TV đã lựa chọn để đi: Trắng TV là các chương trình truyền hình tương tác với các phản ứng Thật – con người thật, câu chuyện thật, cảm xúc thật ! Đây cũng là 1 phương thức quảng cáo ấn tượng và mới lạ cho khách hàng.