• Điện thoại 035.711.0872

  • Email liên hệ kinhdoanh@orionmedia.vn

  • Số 98 Đường Tô Ngọc Vân Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chiến dịch truyền thông

Orion Media sẽ tư vấn và triển khai 1 chiến dịch tổng quan cho doanh nghiệp với đầy đủ công cụ và mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất. Với một sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các hoạt động Offline sự kiện, các content mà Khách hàng cung cấp… và giúp khách hàng đạt được hiệu quả và tiết kiệm tối ưu chi phí.