loader

Trần Chí Hiếu

Nick name: Hiếu Orion
Blogger, chuyên gia truyền thông mạng xã hội (Social Marketing)
Đã làm Marketing Manager tại FPT, Vingroup.

© Orion Media 2016