loader

Thiên biến vạn hóa Tập 1

THIÊN BIẾN VẠN HÓA Là series phim hài Sitcom chạy song song trong Youtube channel Loa Phường. Mỗi video là một câu chuyện có kịch bản xuyên suốt.
Đối tượng: Giới trẻ và trí thức văn phòng
Hình thức: Gần giống Series hài “Vạn Vạn không ngờ tới” của Trung Quốc
+ Phát sóng: hàng tuần
+ Nhiều tình huống “bẻ gãy cảm xúc” người xem
+ Dễ dàng đưa thương hiệu vào nội dung của phim.

Các thương hiệu được quảng cáo trong seri bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo sự tinh tế và tiếp cận được tới khán giả của seri

Project Details

Client : Hanoi Tattoo Club
Date : May 1, 2017
Skills : Cáo Trắng, Thiên Biến Vạn Hóa
Address : http://tattoo.vn

© Orion Media 2017