loader

[MV] Mùa hè khốn nạn

Một sản phẩm âm nhạc đầu tay của Orion Media.

Lấy cảm hứng từ sự khắc nghiệt của thời tiết và những sự cố tác động đến con người mỗi khi hè đến, nắng nóng, Orion Media đã cho ra đời sản phẩm âm nhạc này.

Đừng than vãn! Hãy nghĩ cuộc sống tích cực đi. Dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào thì cũng cần phải nghĩ tích cực, và sẽ tìm ra giải pháp một cách dễ dàng

Project Details

Client : Vodka Cá Sấu
Date : July 31, 2017
Skills : Cáo Trắng

© Orion Media 2017