loader

VodkaCáSấu – Cảm xúc chỉ có thể tốt hơn

 

Trong 1 buổi diễn thuyết của Google - trao đổi với Viettel : ở chủ đề "Cách 1 video nên làm thế nào để hấp dẫn khán giả", đại diện Google đã lấy video Vodka Cá Sấu của #OrionMedia làm ví dụ

Trong 1 buổi diễn thuyết của Google – trao đổi với Viettel : ở chủ đề “Cách 1 video nên làm thế nào để hấp dẫn khán giả”, đại diện Google đã lấy video Vodka Cá Sấu của #OrionMedia làm ví dụ

CáoTrắng là những video được sản xuất bởi TrắngTV với mục đích quảng cáo cho các thương hiệu hoặc sản phẩm. Những sản phẩm video quảng cáo mà TrắngTV thực hiện luôn đặt yếu tố văn minh lên hàng đầu, hướng đến sự hoàn hảo trong từng sản phẩm.

Project Details

Client : Vodka Cá Sấu
Date : December 22, 2016
Skills : Cáo Trắng
Address : https://www.facebook.com/vodkacasau.vn

© Orion Media 2017