loader

Thương hiệu Anbico – Loa Phường tập 17 16/05/2017

Loa Phường TV là series phim sitcom hài ra mắt trong tháng 1/2017. • Loa Phường là kênh phát triển mạnh nhất trong các series phim hài sitcom Việt Nam thời điểm bấy giờ: chỉ trong 1 tháng đã đạt nút BẠC youtube (100.000 sub) • Series này có sự tham gia của những nhân vật HOT nhất cộng đồng Youtube miền Bắc. • Dự kiến mỗi tuần sẽ ra mắt 2 số – với traffic mỗi video đạt 1…

© Orion Media 2017