Radio Online

Xu hướng quảng cáo trên các nền tảng Báo chí, Truyền Hình, Đài Radio sẽ vẫn phát triển. Tuy nhiên với thực tế của xã hội Online hiện nay, các phương thức cũ đó đang có nhiều bất cập, và thiếu nhiều lợi thế mà các kênh truyền thông mới đang nắm giữ. OMG Radio của Orion Media là một hệ sinh thái truyền thông dựa trên xu hướng NGHE mới của cộng đồng: với 1 hệ thống App Radio (nghe bằng ứng dụng mobile) và 1 hệ thống các kênh phân phối thông tin qua dạng Âm Thanh rất ấn tượng. OMG Radio là sản phẩm dẫn đầu thị trường về ứng dụng này.