Quảng cáo trên phim sitcom

Đây là những quảng cáo được đưa vào những video phim sitcom trên hệ thống của Orion Media: Sitcom là những bộ phim hài, phim trải nghiệm vui nhiều tập được phát hành trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook. Các quảng cáo trong này được thể hiện sáng tạo và thú vị: khiến người xem dễ dàng ghi nhớ và có cảm xúc với thương hiệu.