• Điện thoại 0948.319.193

  • Email liên hệ contact@orionmedia.vn

  • 98 Tô Ngọc Vân Tây Hồ, Hà Nội

Quảng cáo trên Trắng TV

Các kênh truyền thông cũ đang mất dần đi 1 yếu tố quan trọng: THẬT ! Và đó là cách mà Trắng TV đã lựa chọn để đi: Trắng TV là các chương trình truyền hình tương tác với các phản ứng Thật – con người thật, câu chuyện thật, cảm xúc thật ! Đây cũng là 1 phương thức quảng cáo ấn tượng và mới lạ cho khách hàng.