Quảng cáo cảm xúc

Orion Media không chỉ sản xuất các video hài & vui, mà còn làm rất nhiều những video quảng cáo mang phong cách cảm xúc, cảm động được lan toả rất nhiều trên Mạng xã hội.