Ngô Đức Anh

Tại Orion Media, Đức Anh phụ trách các hoạt động Tài chính/Gọi vốn, quan hệ Nhà Đầu Tư, phát triển Sản phẩm/Thị trường mới, Đối tác/Các dự án chiến lược của Công ty. Trước khi là đồng sáng lập tại Orion Media, Đức Anh làm việc tại Grab, Phụ trách phát triển thị trường (nguồn cung) Hà Nội và đã góp phần tăng gấp đôi thị phần của Grab tại đây (Cho tới khi sáp nhập với Uber). Đức Anh nhận bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ đại học George Washington tại Washington D.C theo học bổng Fulbright của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, với chuyên sâu về Hệ thống Thông tin và Xử lý dữ liệu. Thời gian rảnh, Đức Anh tập luyện Muay Thai và võ Tổng hợp (MMA). Email: ducanh@orionmedia.vn

2018 - Orion Media