• Điện thoại 0948.319.193

  • Email liên hệ contact@orionmedia.vn

  • 98 Tô Ngọc Vân Tây Hồ, Hà Nội

Lê Anh Quân

Là đạo diễn sáng tạo, người quan trọng giúp tạo ra những sản phẩm viral video của Orion Media. Lê Quân có góc nhìn thực tế và tinh tế, giúp các sản phẩm có được sự hài hước cần thiết và đạt được sự ghi nhớ đối với người xem.