Đinh Văn Long

Võ Tòng Đánh Mèo là một trong những nhà văn có ảnh hưởng đến giới trẻ, có 6 đầu sách đã được xuất bản và được người đọc đón nhận với đầy hứng thú và thiện cảm.